LoginVerificatie


Overheid » Stadsvernieuwing in de lucht »

Stadsvernieuwing in de lucht

Voorlichting op billboards over hoe het gaat worden. Getekend vanuit bouwtekeningen en plattegronden. In de witte vakjes stond ondersteunende tekst

Assen, Witterstraat

Hoogezand centrum

Assen Europaweg

Delfzijl

over assenwitterstr

over hoogezand

assen Europaweg

delfzijl totaal compleet