LoginVerificatie


Commercieel » Een nieuw product »

Een nieuw product

Deze cartoons verschenen als advertentie paginagroot in enkele vakbladen. De tekenstijl is een beetje losjes gehouden en ze zijn artistiek ingekleurd met een vrije penseelstreek om een sophisticated effect te bereiken.

com function control